Když už se rozhodnete si ode mě nějaký obraz koupit, budu rád. Polovinu smluvené částky vás nechám odeslat na účet některé dobrokonající organizace, jako např. Člověk v tísni nebo Lékaři bez hranic.